Втілення ваших ідей у життя
через управління проєктами

Угору

7 тенденцій з навчання та розвитку для проєктних команд

7 тенденцій з навчання та розвитку для проєктних команд

13 травня 2021

Всі погодяться, що 2020 рік видався не таким, як очікувалося. Пандемія докорінно змінила звичний режим нашої роботи, повсякденного життя і навчання. Раптовий перехід на домашній офіс змусив керівництво багатьох організацій переосмислити безліч процесів, а співробітникам довелося адаптуватися до цифрових технологій і нових викликів. Так, звіт Learning Guild за попередній рік показав, що в той час як професійні навички були в центрі уваги респондентів, вони також повідомили про збільшення кількості інших видів навчання, включно з навчанням лідерству та менеджменту.

Нижче наведені ключові, на наш погляд, тенденції в навчанні менеджерів і команд, які допомагають їм реалізовувати свій потенціал ефективніше в сучасних умовах.

  1. Швидка перепідготовка та agile підходи в навчанні. Вимушений перехід до дистанційної роботи зажадав негайного підвищення кваліфікації та перепідготовки проєктних команд. Якщо раніше менеджери завчасно планували заповнити прогалини в навичках, то зараз доводиться робити це невідкладно, як тільки проявляються слабкі місця. Чимало тренінгових компаній погоджуються, що у 2020 році вони отримали набагато більше термінових замовлень, «на вчора», розрив часу між датою звернення до тренінгового центру і фактичною датою початку навчання сильно скоротився, а також скоротилася і середня тривалість освітніх заходів. Agile-підходи до організації як навчання, так і розробки навчальних програм і матеріалів, що орієнтовані на швидкість, гнучкість і співпрацю, – це підхід, який дозволяє менеджерам проєктів, тренінговим компаніям і корпоративним відділам навчання краще справлятися з нескінченним потоком термінових замовлень на навчання і перекваліфікацію.
  2. Мікронавчання – ще одна сучасна методика, яка фокусується на одному об'єкті, умінні або процесі протягом короткого проміжку часу. Замість того щоб відривати членів команди на цілий день від проєкту і перевантажувати їх тривалими й складними традиційними курсами, мікронавчання, за допомогою покрокових демонстрацій та інтерактивного контенту дає їм дійсно необхідні фокусні знання. При організації своїх відкритих і корпоративних курсів компанія Спайдер Україна використовує комбінацію класичного і мікронавчання,  використовуючи в процесі інтерактивний захопливий контент, мікроперевірки знань, короткі відео, інфографіку, а також методики 320В і VSR. В умовах інформаційного перевантаження і конкурентної боротьби за увагу студента з масою чинників, що відвертають увагу,  система мікронавчання – чудовий інструмент підвищення кваліфікації без відриву від роботи, адаптований під сучасні потреби працівників цифрової епохи.
  3. Коучинг допомагає членам проєктних команд розвивати hard & soft навички та сприяє досягненню як їх індивідуальних цілей, так і проєкту в цілому, а індивідуальний підхід в комбінації з навчанням дає кращі результати, ніж тільки групове навчання. Попит на індивідуальних коучів в корпоративному секторі тільки зростає. Допомагаючи членам команд досягати їх професійних і особистих цілей, індивідуальний коучинг сприяє більшому почуттю задоволеності від роботи й створюваних результатів, а також стимулює мотивацію на командну роботу, співпрацю і спільне вирішення складних завдань. Груповий коучинг, який більше характерний для agile коучів, допомагає командам вдосконалювати свої процеси, створюваний продукт та відносини в групі. Отже, вибір між індивідуальним і груповим коучингом слід робити в залежності від контексту проєкту, команди й організації.
  4. Гейміфікація визначається як використання ігрових елементів у різних неігрових контекстах. Наприклад, в навчанні, організації проєктів і робочих процесів команди. Це гарний спосіб підтримувати залученість співробітників на роботі. Гейміфікація також допомагає підтримувати інтерес і мотивацію до навчання учасників тренінгів. Наші курси та технології навчання наповнені інноваційними елементами, щоб гарантувати корисний досвід навчання. Розвиваючи дух змагання, гейміфікація спонукає команди працювати краще і підвищує їх рівень залученості. Крім того, такий метод може прискорити засвоєння нової інформації. Наявність в нашій команді консультантів сертифікованих game leaders – це гарантія того, що процес навчання, організований разом зі Спайдер Україна, буде захопливим і наповненим практичними вправами не тільки зі змістом, але і з розвагами!
  5. Проєктно-орієнтоване навчання – це навчання, в процесі якого замість лекції інструктора на конкретну тему менеджери виступають у ролі коучів, в той час як студенти застосовують новий досвід одразу в процесі практичних завдань. Наприклад, команді проєкту можна поставити проблему або задачу, рішення якої за допомогою групової роботи може стати новим проєктом. На практиці при організації корпоративного навчання це зазвичай реалізовується через розробку індивідуальних, адаптованих під реальні проєкти компанії практичні кейси, квести та бізнес-гри. Організація проєктно-орієнтованого навчання зі Спайдер Україна починається з мініаудиту поточного стану проєктів компанії, поточного рівня компетенцій групи навчання, за яким далі йде розробка практичних кейсів і програми навчання, сфокусованих навколо виявлених слабких зон. Після проведення навчання проводиться повторна оцінка компетенцій, а також формується перелік рекомендацій для подальшого впровадження з метою виправлення виявлених джерел неефективності.
  6. Фокус на soft skills, спілкування і співпрацю. Згідно з опитуванням TalentLMS, спілкування і співпраця – головні навички 2021 року. Останнім часом все більше уваги приділяється навичкам міжособистісного спілкування, за якими виявляються прогалини практично у всіх ролях і функціях організації. В умовах високого рівня стресу і занепокоєння лідери повинні демонструвати вищий рівень співчуття й емоційного інтелекту, крім інших м'яких навичок, щоб належним чином підтримувати команди та ефективно спілкуватися з ними. З метою заповнення прогалин в навичках міжособистісного спілкування, емоційного інтелекту, активного слухання, вирішення проблем та управління конфліктами в Спайдер Україна спеціально розроблена програма розвитку soft skills.
  7. Навчання бізнес-контексту і менеджменту для ІТ-фахівців. Тренінги з agile або нових технологій вже нікого не дивують як в команді проєкту, так і в організації в цілому. А ось тенденція навчати ІТ-фахівців менеджменту і бізнесу, щоб ті краще орієнтувалися в потребах замовників, вміли говорити з ними однією мовою і мислили в контексті світогляду замовника, – це нова тенденція, яка буде тільки зростати в найближчі роки. Будь-який менеджер погодиться, що програміст, який розуміє цілі й біль бізнес-замовника, який здатен обговорювати завдання і запропонувати рішення мовою замовника з фокусом на цінність і кінцевий результат, – це найцінніша рідкість. Ще двадцять п'ять років тому нам говорили, що всі наступні інновації й відкриття в науці будуть з'являтися на стику різних дисциплін. Але це актуально не тільки для інновацій та відкриттів. Мультидисциплінарність, Т-навички, здатність комбінувати в собі бізнес- і технічні знання, hard & soft skills – це те, що формує конкурентні переваги сучасного учасника команди проєкту, який хоче бути ефективним.

Деякі з наведених вище пунктів обговорюються протягом багатьох років, а деякі є результатом останнього року. Середовище навчання і розвитку дійсно змінюється слідом за змінами більш глобального характеру. Очевидно одне: реалізація цих тенденцій в навчанні проєктних команд і їх лідерів допоможе вам підвищити ймовірність успішних проєктів і більш ефективно адаптуватися до мінливих умов гри.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

  1. Steven Dineen Five Learning And Development Trends To Watch For In 2021
  2. Follow These 6 Training and Development Trends in 2021
  3. 18 KEY L&D TRENDS FOR 2021

Усі дописи