Функціонал Professional Desktop Plus Desktop Lite
Планування термінів робіт, виходячи з їх обсягів і продуктивності призначених ресурсів
Обчислення ресурсного критичного шляху і ресурсних резервів
П’ять методів розрахунку розкладу: "стандартний", "детальний", "оптимізація", "оптимізація плюс" та "підтримка попередньої версії"
("оптимізація" та "підтримка попередньої версії")
Оптимізація розкладу з урахуванням графіка фінансування і поставок матеріалів
Автоматичне призначення ресурсів, виходячи з їх кваліфікації (ролі)
Незалежні призначення ресурсів і моделювання змінної роботи (команди)
Призначення ресурсів в складі бригад (мультіресурси)
Можливість автоматичної оптимізації завантаження та кількості призначених ресурсів
Вартісний аналіз (Earned Value)
Моделювання доходів і виробництва матеріалів
Понаднормова вартість роботи ресурсів
Мінлива вартість одиниць вартісних складових, матеріалів і години роботи ресурсів
Аналіз ризиків і управління резервами (метод Монте-Карло і метод Трьох сценаріїв)
Підрахунок поточної ймовірності успішного виконання директивних параметрів проєкту
Розрахунок трендів ймовірностей успіху
Моделювання виробництва ресурсів
Необмежене число ієрархічних структур робіт і ресурсів
Центри ресурсів, матеріалів і вартостей
Порівняння трьох версій проєкту (поточний з базовою та з будь-яким іншим)
Створення і робота з необмеженим числом версій проєкту
Конструктор шаблонів звітів
Вбудована система обліку
Створення бібліотек типових фрагментів
Розрахунок значень колонок і комірок таблиць за допомогою формул
Призначені для користувача фільтри в таблицях (на рядки та на зв’язки)
Прив’язка до об’єктів програми посилань (URL) на довільні документи
Мова сценаріїв
Три види мережевих діаграм
Діаграми Гантта робіт, ресурсів і матеріалів
Гістограми завантаження ресурсів
Гістограми витрат і потреби в матеріалах
Поточна діаграма з анімацією виконання
Звіти за планом і виконання проєкту
Тренди відхилень, сигнали ("світлофор")
Можливість створення і використання в проєктах нормативних баз даних (довідників)
Мультіпроєктне управління й управління портфелями проєктів
Групова робота з проєктом через локальну мережу або Інтернет
Права доступу до об’єктів проєкту та документів
Розсилка/збірка обліку через документи
Повідомлення виконавців і відповідальних про початок і закінчення робіт
Експорт та імпорт проєкту в формати CSV, Microsoft Project XML, Primavera XER
Створення проєкту з ГРАНД-Кошторис XML вер. 7.1+