Відзначимо наступні відмінності Spider Project від його західних аналогів:

Показники та функції MS Project Spider Project Lite Primavera Enterprise Open Plan Professional Spider Project Desktop Spider Project Professional

MSP

SPL

P3e

OPP

SPD

SPP

СТРУКТУРИ ДАНИХ

СТРУКТУРИ

Структури проєктів

Так Так Так Так Так 1 Так 1

Структури робіт

Так Так Так Так Так 1 Так 1

Структури ресурсів

Так Так Так Так Так 1 Так 1

Структури витрат

Ні Так Так Так Так Так

НОРМАТИВНА БАЗА ПРОЄКТІВ (ОРГАНІЗАЦІЇ)

Ресурси

Так Так Так Так Так Так

Матеріали

Так Так Так Так Так Так

Одиничні розцінки

Ні Так Ні Ні Так Так

Продуктивність ресурсів

Ні Так Ні Ні Так Так

Норми витрат матеріалів

Ні Так Ні Ні Так Так

Довільні довідники

Ні Так Ні Ні Так Так

Бібліотека фрагментів проєктів

Ні Так Ні Ні Так Так

Шаблони проєктів

Ні Так Так Ні Так Так

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ

Тривалість

Так Так Так Так Так Так

Трудомісткість

Так Так Так Так Так Так

Об’єм

Ні Так Ні Ні Так Так

Гамак

Так 1 Так Так Так Так Так

Контрольна подія

Так Так Так Так Так Так

Пріоритет операції

Так Так Так Так Так Так

Переривання операції

Ні Так Так Так Так Так

РЕСУРСИ

Поновлювані/люди, механізми

Так Так Так Так Так Так

Непоновлювані/матеріали

Так Так Так Так Так Так

Виробництво і витрати поновлюваних ресурсів

Ні Ні Ні Ні Так Так

Ролі / навички / кваліфікація

Ні Так 4 Ні Так Так 4 Так 4

Мультиресурси / бригади ресурсів

Ні Ні Ні Ні Так Так

ЗВ’ЯЗКИ ОПЕРАЦІЇ

Стандартні типи зв’язків FS, FF, SS, SF

Так Так Так Так Так Так

Тимчасові затримки

Так Так Так Так Так Так

Об’ємні затримки

Ні Так Ні Ні Так Так

Жорсткі зв’язки

Ні Ні Ні Ні Так Так

Множинні зв’язки між роботами

Ні Так Так Ні Так Так

ПРИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ

Індивідуальні

Так Так Так Так Так Так

Призначення ролей

Так Так Так Так Так Так

Мультиресурси / всі бригади

Ні Ні Ні Ні Так Так

Незалежні команди (моделювання змін)

Ні Ні Ні Ні Так Так

З неповним завантаженням

Так Так 5 Так Так Так 5 Так 5

З самого початку з заданим профілем завантаження

Так Ні Так Так Ні Ні

З автоматично настроєним завантаженням

Ні Ні Ні Так Так Так

Витрати на матеріали

Так Так Так Так Так Так

Профіль витрат на матеріали

Так Так Так Так Так Так

Виробництво матеріалів

Ні Ні Ні Ні Так Так

Витрата матеріалів ресурсами

Ні Так Ні Ні Так Так

ПРОЄКТ

Паспорт проєкту (загальна інформація)

Так Так Так Так Так Так

Пріоритет проєкту

Так Так Так Так Так Так

ВАРТОСТІ

Складові вартості

Ні Так Ні Ні Так Так

Центри вартості

Так Так Так Так Так Так

Вартості операцій

Так Так Так Так Так Так

Вартість години роботи ресурсу

Так Так Так Так Так Так

Вартість одиниці матеріалу

Так Так Так Так Так Так

Планова вартість понаднормової роботи

Ні Так Ні Ні Так Так

Вартість призначення ресурсу (відрядна оплата)

Ні Так Ні Ні Так Так

Моделювання доходів

Ні Так Ні Ні Так Так

Мультивалютність

Ні Так Ні Ні Так Так

КАЛЕНДАРІ

Календарі операцій

Так Так 6 Так Так Так 6 Так6

Календарі ресурсів

Так Так Так Так Так Так

Календарі зв’язків

Ні Так Так Так Так Так

РОЗКЛАД ПРОЄКТУ

Без ресурсних обмежень

Так Так Так Так Так Так

Ранні та пізні терміни, повний резерв

Так Так Так Так Так Так

Стандартний алгоритм

Так Так Так Так Так Так

Вибір пріоритетів

Ні Ні Так Так Так Так

Автоматичне призначення ресурсів виходячи з їх ролей

Ні Так Ні Так Так Так

Оптимізація розкладу з обмеженими ресурсами

Ні Так Ні Ні Так Так

Забезпечення стійкості розкладу

Ні Так Ні Ні Так Так

Розрахунок розкладу з урахуванням постачань

Ні Ні Ні Так Ні Так 7

Розрахунок розкладу з урахуванням фінансування

Ні Ні Ні Так Ні Так 8

Розклад назад від директивної дати

Ні Так Так Так Так Так

З урахуванням зв’язків між проєктами портфеля

Так Ні Так Так Так Так

З урахуванням завантаження ресурсів в портфелі проєктів

Ні Ні Ні Ні Так Так

Ресурсний критичний шлях (Критичний Ланцюг)

Ні Так Ні Ні Так Так

Ресурсні резерви (Живильні Буфери)

Ні Так Ні Ні Так Так

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

Розподіл в часі планових витрат

Так Так Так Так Так Так

Бюджети за компонентами витрат

Ні Так Ні Ні Так Так

Розрахунок Cash Flow (з урахуванням доходів)

Ні Так Ні Ні Так Так

Розрахунки з дисконтуванням витрат

Ні Так Ні Ні Так Так

Визначення NPV, IRR

Ні Так Ні Ні Так Так

Розрахунок терміну окупності з урахуванням дисконтування

Ні Так Ні Ні Так Так

ПЛАНУВАННЯ РИЗИКІВ

Моделювання ризиків

Ні Ні Ні Так Так Так

Визначення надійності виконання термінів і вартості проєкту

Ні Ні Ні Так Так Так

Ймовірності виконання термінів і вартості проєкту

Ні Ні Ні Так Так Так

Визначення необхідних резервів (Проєктний Буфер)

Ні Ні Ні Так Так Так

ПОРТФЕЛЬ ПРОЄКТІВ

Автоматичне формування реєстру проєктів

Так Ні Так Так Ні Так

Розрахунок розкладу портфеля з урахуванням пріоритетів проєктів

Так Ні Так Так Ні Так

Бюджет портфеля

Так Ні Так Так Ні Так

Бюджет портфеля за складовими вартості

Ні Ні Ні Ні Ні Так

Cash Flow по портфелю

Так Ні Так Так Ні Так

МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ

МОНІТОРИНГ

Відсоток виконання

Так Так Так Так Так Так

Облік тривалості

Так Так Так Так Так Так

Облік ресурсів

Так Так Так Так Так Так

Облік обсягів

Ні Так Ні Ні Так Так

Облік постачань

Ні Так Ні Ні Так Так

Облік витрат і доходів

Ні Так Ні Ні Так Так

Ведення архівів проєкту

Ні Так Ні Так Так Так

Звіти по факту за період

Ні Так Ні Ні Так Так

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ

Аналіз освоєних обсягів (EVM)

Так Так Так Так Так Так

Тренди показників EVM

Ні Так Ні Ні Так Так

Аналіз трендів ймовірності успіху проєкту

Ні Ні Ні Ні Так Так

Відхилення від базового плану

Так Так Так Так Так Так

Тренди довільних показників проєкту

Ні Так Ні Ні Так Так

Відхилення за період

Ні Так Ні Ні Так Так

ЗВІТНІСТЬ

СТАНДАРТНІ ЗВІТИ

Розподіл в часі завантаження ресурсів

Так Так Так Так Так Так

Розподіл в часі планових і фактичних витрат

Так Так Так Так Так Так

Розподіл в часі споживання матеріалів

Так Так Так Так Так Так

Рух грошей

Ні Так Ні Ні Так Так

Рух матеріалів

Ні Так Ні Ні Так Так

Взаєморозрахунки з підрядниками

Ні Так Ні Ні Так Так

Графік Ґанта

Так Так Так Так Так Так

Мережева Діаграма

Так Так Так Так Так Так

Гістограми завантаження ресурсів

Так Так Так Так Так Так

Графіки споживання матеріалів

Так Так Так Так Так Так

Графіки розподілу витрат у часі

Так Так Так Так Так Так

Графіки роботи підрозділів

Ні Так Так Так Так Так

Лінійна діаграма

Ні Так Ні Ні Так Так

Звіти будь-яким групам ресурсів

Ні Так Ні Ні Так Так

Звіти за статтями витрат

Ні Так Так Так Так Так

Звіти по групах матеріалів

Ні Так Так Так Так Так

Звіти по портфелю

Так Ні Так Так Ні Так

Звіти по групах проєктів

Так Ні Так Так Ні Так

НЕСТАНДАРТНІ ЗВІТИ

Генератор звітів

Так Так Так Так Так Так

Шаблони звітів

Так Так Так Так Так Так

Сповіщення про події

Так Так Так Так Так Так

ТЕХНОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРА

Групова робота

ФС НС КС КС НС НС

Вбудована мова

Так Так Так Так Так Так

Допомога, документація

Так Так Так Так Так Так

Структура прав доступу

Так Ні Так Так Ні Так

Імпорт/експорт даних в різні бази даних

Так Так Так Так Так Так

Імпорт/експорт даних в інші пакети УП

Так Так Так Так Так Так

Можливість роботи з проєктом в мережі Інтернет

Завдання та облік

Так Так 9 Так Так Так 9 Так 9

Дистанційна робота з моделлю

Так Так 9 Так Так Так 9 Так 9

Примітки:

1 - необмежена кількість ієрархічних структур в одному проєкті
2 - можливість призначення ресурсів на фази
3 - взаємозамінні ресурси мають однакову продуктивність
4 - взаємозамінні ресурси можуть мати різну продуктивність
5 - моделюється не тільки загальне завантаження, але окремо кількість і завантаження кожного
6 - роботи виконуються, враховуючи і календар операції, і календарі ресурсів
7 - при складанні розкладу враховується виробництво матеріалів на операціях проєкту
8 - при складанні розкладу враховується отримання доходів на операціях проєкту
9 - використовується FTP, доступ безпосередньо з програми, а не за допомогою браузера ФС - файл-сервер, КС - клієнт-сервер, НС - нестандартна